Medlem i LTK

Medlemskap tennisklubben 2021

Senior: 400 kr/år

Junior: 250 kr/år (t.o.m. 18 år)

Familj: 800 kr/år

Genom att bli medlem i tennisklubben så spelar du till medlemspriser i både tennis och padel.

Medlemskapet gäller i ett år från datumet när du betalar.

 

Du betalar din medlemsavgift genom webbokningssystemet bokatennis.nu/lindesberg

 

Om du inte redan har ett spelkonto så skapar du ett och sedan för du över pengar för att betala medlemsavgiften.

Se under rubriken konto när du loggat in.